ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)

๑.  นายยอด  พิมพ์หล้า                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

๒.  นายสุดธนู เชิงสะอาด                             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

๓.  พระอาจารย์พงษ์พันธ์ ปภัสโร                 ตัวแทนผู้นำทางศาสนา/กรรมการสถานศึกษา

๔.  นายเขียว  พลคำมาก                             ตัวแทนผู้ปกครอง/การสถานศึกษา

๕.  นางวงศ์ศิลป์ ปราบหนองบัว                ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ กรรมการสถานศึกษา

๖.  นายสุดธนู  เชิงสะอาด                         ตัวแทนผู้นำชุมชน/กรรมการสถานศึกษา

๗.  นางศิริวรรณ  ธิธรรมมา                       ตัวแทนหน่วยงานอื่น/กรรมการสถานศึกษา

๘.  นายประพันธ์  ทุมรินทร์                      ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา/  กรรมการสถานศึกษา

๙. นายสมชาย  อังกุละศรี                      ผู้อำนวยการโรงเรียน/กรรมการและเลขานุการ

๑๐. นายสมาน  บุตรศรีตะราช               ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. นางรำไพ  ชูจิตร                            ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.นายสมศักดิ์  ชุมสิทธิ์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นายสุนทร  วงศ์ทอง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ    

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 09:07:36 น.

นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางประนอม ทมโคตร
นายวิทยากร ดิษฐเนตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก ชาวไธสง โทรศัพท์: 0878538853 อีเมล์: chowthaisong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]