คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

 

1.นายบุญมา  กางทาสี  ประธาน.

2.นายสุดธนู เชิงสะอาด รองประธาน

3.นายยอด พิมพ์หล้า

4.นางวงศ์ศิลป์ ปราบหนองบัว

5.นางศิริวรรณ ธิธรรมมา

6.นายเขียว พลคำมาก

7.นายสมศักดิ์ ชุมสิทธิ์

8.นายสมาน บุตรสีตะราช

9.นางรำไพ ชูจิตร์

10.พระอาจารย์บุญส่ง โชติปัญโญ

11.นายประพันธ์ ทุมรินทร์

12. นายสมชาย อังกุละศรี เลขาฯ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-30 09:07:14 น.

นายสมชาย อังกุละศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นายเอนก ชาวไธสง
นางประนอม ทุมรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประพันธ์ ทุมรินทร์ โทรศัพท์: 0925935466 อีเมล์: praphan96@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]