ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

 

1.นายยอด      พิมพ์หล้า                        ประธาน

2.นายสุดธนู   เชิงสะอาด                       รองประธาน

3. นายถนอม                                         กรรมการ      

4.นางวงศ์ศิลป์ ปราบหนองบัว               กรรมการ

5.นางศิริวรรณ ธิธรรมมา                      กรรมการ

6.นายเขียว พลคำมาก                          กรรมการ

7.นายสมศักดิ์ ชุมสิทธิ์                          กรรมการ

8.นายสมาน บุตรสีตะราช                     กรรมการ

9.นางรำไพ ชูจิตร์                                กรรมการ

10.พระอาจารย์บุญส่ง โชติปัญโญ       กรรมการ

11.นายประพันธ์ ทุมรินทร์                    กรรมการ

12. นายสมชาย อังกุละศรี                    กรรมการและเลขาฯ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-15 12:41:11 น.

นายสมชาย อังกุละศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางปัทริน มงคลอินทร์
นางสาวกนิษฐา ยศกระโทก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,291
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประพันธ์ ทุมรินทร์ โทรศัพท์: 0925935466 อีเมล์: praphan96@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]