โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

 

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

  1. นายบุญถึง   ด้วงทอง            ผูใหญ่บ้านแคน                                                                          ประธานกรรมการ
  2. พระอาจารย์วรรณชย            ผู้ช่วย้เจ้าอาวาสวัดบ้านยางบ่อภิมย์                                                 กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  3. นายณัฐพล   อินทหอม          กรรมการหมู่บ้าน บ้านยางบ่อภิรมย์                                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายโกวิทย์    สุรถาวร           กรรมการบ้าน บ้านผักบุ้ง – อาเงย                                                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  5. นายพรปรีชา  จันทร์เสน        กรรการหมู่บ้าน บ้านแคน                                                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  6. นายสุรินทร์    โสรธรณ์         กรรมการหมู่าน บ้านยางบ่อภิรมย์                                                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  7. นางบัวพา   บุญพอก            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่                                               กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
  8. นายนอม   คลองงาม            ครูชำนาญการพิเศษ                                                                     กรรมการผู้แทนครู
  9. นายสุรัตน์    สุขทวี              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์                                              กรรมการและเลขานุการ  
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-20 13:01:17 น.

นายสุทธินันท์ นาคแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางบ่อภิรมย์

นางนัยนา คำเภา
นายจารุเดช ลักษร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,899
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590040 อีเมล์: ybp_school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจารุเดช ลักษร โทรศัพท์: 0810670271 อีเมล์: jaluk2520@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]