โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

 

ลำดับ

ที่

ชื่อ-สกุล

ได้รับแต่งตั้งเป็น

หมายเหตุ

นายสนอง  ตะคุณรัมย์

ประธานกรรมการ (มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

นายสง่า  ศรีสว่าง

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

นายบุญเรือง  แตะอินรัมย์

ผู้แทนครู

 

นายถนอมศักดิ์  ทุมมาลี

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐

พระอธิการคำพอง  อาสโภ

ผู้แทนพระสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

 

นายบุญเลี้ยง  สร้อยจิต

ผู้แทนองค์การชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒

นายสำราญ  ทองทิพย์

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นายบุญจันทร์  สิงห์ภูงา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายรังสิทธิ์  วุฒิสุทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางปริญดา วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระเบื้องใหญ่

นายบุญเรือง แตะอินรัมย์
นายพลัฏฐ์ วังโณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,225
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์ โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]