โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านซาด

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านซาด

                                                         1.นางปัญญา  สายทอง                      ประธานกรรมการ

                                                         2.นางทองจันทร์  นามวิเศษ                กรรมการ

                                                         3.นางพัฒน์ชมณ   กงวงษ์                  กรรมการ

                                                         4.พระครูสุตพัฒนธาดา                       กรรมการ

                                                         5.นางสายฝน   เอกสันติ                     กรรมการ

                                                         6.นายนิวัติ  ลอมไธสง                        กรรมการ

                                                         7.นายสุรเดช  เอกา                            กรรมการ

                                                         8.นายวัชรพล   โพธิ์ษาจันทร์              กรรมการ

                                                         9.นายสุวัฒน์  เอกสันติ์                       กรรมการ

                                                        10.นางคำพอง   แสนปัดชา                 กรรมการ

                                                        11.นายนายพรชัย   อุไรรัม                   กรรมการ

                                                        12.นางสาววิลาวัลย์  เอกา                   กรรมการ

                                                        13.นางทิพย์   พุชโลนา                       กรรมการ

                                                        14.นายเจตน์    ไชยสุวรรณ                  กรรมการ

                                                        15.นายนคร  พรหนองแสน                   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-12 12:02:43 น.

นายนคร พรหนองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านซาด

นายถาวร แสนปัดชา
นางอัญรินทร์ คงพัฒน์วัชรพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0819660473 อีเมล์: Banzad152@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธนิดา การรัมย์ โทรศัพท์: 0843028343 อีเมล์: ratta_jaj@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]