ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย

 

1.  นายสุชาติ  ชารีพร                           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นางเบญจมาศ   ชารีพร                    กรรมการ

3.  นายสุพรรณ   ปิดจะยัง                     กรรมการ

4.  นายสุดใจ  แสงอรุณ                        กรรมการ

5.  นางสาวประยูร  ทำหนองพอก           กรรมการ

6.  นายคำตา  บัวทอง                          กรรมการ

7.  นายเสมี่ยม  ปัญญางาม                  กรรมการ

8.  นายบุญบง   ราชโสม                      กรรมการ

9.  นายนฤชิต  บุญจิตร                        เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-15 14:30:26 น.

นายนฤชิต บุญจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ห้วย

นางสมคิด สุดสังข์
นางกุลยา ลอดสุโข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]