โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางกระจับ

 

นายศักดิ์  อิ่มบุตร ประธานกรรมการ

นายอำนาจ  ศรีพิมพ์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางจรรยาวรรธน์  ปานทอง กรรมการผู้แทนครู

นายเพชร อิ่มบุตร กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระเสมือน ปัญญาวชิโร  กรรมการผู้แทนฝ่ายภิกษุสงฆ์และผู้แทนศาสนา

นายศิริ  ทองเหลื่อม   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายวิศรุต  ศรีสังข์    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสง่า  ศรีสอน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-14 07:47:11 น.

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางกระจับ

นางสุวรรณี ไพรสินธุ์
นางศศิวิมล ผกานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]