โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเหล่า

 

ตารางแสดงจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

นายกิตติศักดิ์  บุญยัง

ประธานกรรมการ

นางบัวลอย  จันทร์ทอง

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางจันทร์พร  สุขแสง

กรรมการผู้แทนครู

นางกุหลาบ  จิตรแม้น

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระวิเศษคัมภีรโต

กรรมการผู้แทนพระภิษุสงค์/องค์กรศาสนา

นายสังวาลย์  คงทน

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายกล่อม  สุขพราม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเนียร  เสาวดาน

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอำนาจ  สิทธิแสง

กรรมการ/เลขาฯ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสันติ ค้ำชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่า

นางบัวทอง รัตนเวฬุ
นางนภัสกร เจริญไวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,505
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นภัสกร เจริญไว โทรศัพท์: 0968264696 อีเมล์: napats1419@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]