โรงเรียนบ้านยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยาง

 

๑.นายสุขมี  ช่วยตะคุ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นายสมถวิล   โสภาพ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. นายปรีชา   บุตรดี   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๔. นายสุทธิพงษ์   มุดดาพันธ์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง

๕. นางบุญจันทร์  บุตรวงษ์   กรรมการผู้แทนองค์กรผู้นำชุมชน

๖. นางฉวีวรรณ  ศรีทา   กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

๗. นางประดับ  คำสัตย์   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

๘. นางสาวเจียมศรี  สุภาลักษณ์   กรรมการผู้แทนองค์กรครู

๙. นายเฉลิม  เสาเวียง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-07 13:02:29 น.

นายเฉลิม เสาเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาง

นายตฤณชาติ อนันตสุข
นางสุกันยา ยิ่งใหญ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,037
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590185 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยมงคล อนันทะศิลป์ โทรศัพท์: 0901097402 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]