โรงเรียนบ้านยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยาง

 

๑.นายสุขมี  ช่วยตะคุ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นายสมถวิล   โสภาพ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. นายปรีชา   บุตรดี   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๔. นายสุทธิพงษ์   มุดดาพันธ์   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง

๕. นางบุญจันทร์  บุตรวงษ์   กรรมการผู้แทนองค์กรผู้นำชุมชน

๖. นางฉวีวรรณ  ศรีทา   กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

๗. นางประดับ  คำสัตย์   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

๘. นางสาวเจียมศรี  สุภาลักษณ์   กรรมการผู้แทนองค์กรครู

๙. นายเฉลิม  เสาเวียง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:37:15 น.

ไม่พบข้อมูล
นายทองคูณ นามสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาง

นางสาวเจียมศรี สุภาลักษณ์
นายตฤณชาติ อนันตสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,845
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590185 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัยมงคล อนันทะศิลป์ โทรศัพท์: 0901097402 อีเมล์: banyang.32020154@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]