• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบิด

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบิด

               

              1.  นายทองสุข  สังข์โสม                      ประธานคณะกรรมการ   

              2.  นายประดิษฐ์  จันทะหมุด                รองประธานคณะักรรมการ 

              3.  พระอธิการอุดม  ติสสวโร               กรรมการ            

              4.  นางทิศากร  กิ่งมณี                         กรรมการ

              5.  นายทองจันทร์  เพ็งพินิจ                กรรมการ

              6.  นายสมพล  สุกใส                           กรรมการ

              7.  นายบรรลือศักดิ์  ศิลาขาว              กรรมการ

              8.  นายประเทือง  อุดหนุนชาติ           กรรมการ

              9.  นายสมหมาย  สันวัง                       กรรมการและเลขานุการ

         

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-22 04:21:05 น.

นายสมหมาย สันวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิด

นางสุภาณี ช่อจำปาทอง
นายประเทือง อุดหนุนชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,193
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสมหมาย สันวัง โทรศัพท์: 0872403022 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]