คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม

 

1. นายเฉลิมชัย นามม่วง                ประธาน
2. นางสุภาพร คำปัจฉิม                  ผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางประเสริฐศรี พรหมสูง            ผู้แทนครู
4. นางยุพา เทียนทอง                    ผู้แทนศิษย์เก่า
5. นางประโยชน์ เชื้องาม               ผู้แทนองค์กรชุมชน
6. นายฉัตร โสภา                            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. นายพยัคฆ์ จันทร์พลี                   ผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายสมศักดิ์ ญาณะธรรม             ผู้แทนองค์กรศาสนา
9. นายสมชาย กระจายศรี               ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ร.ต.ต.เสาวนิตย์ มังกร               ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายเสียง คตำแสน                   ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางเตียว ชื่อเพราะ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางฉวีวรรณ ตรงดี                    ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายสุเทพ ขาวงาม                   ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายสุนทร อินทรนุช                  เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-13 21:41:52 น.

นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายสมพร ผุยพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม

นางนฤมล แสงทอง
นางอรพิน เกิดสมนึก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4457-1256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สังขะวิทยาคม Sangkhawittayakom โทรศัพท์: 044571256 อีเมล์: skwsc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]