โรงเรียนบ้านรุน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านรุน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอภินันท์ ประพานศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรุน
นายจำเริญ ประวาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรุน
นายสมาน พองนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรุน

นางสมถวิล บุญมี
นางยุพิน ดอกคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

60
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรุน โทรศัพท์: 0-4450-8007 อีเมล์: banroon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวาทิน เพียรศิริ โทรศัพท์: 0892804744 อีเมล์: sn_psr@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ