โรงเรียนบ้านขุมดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขุมดิน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขุมดิน

๑. นายจิรจิตร  จำปาศรี                               ประธานกรรมการ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

๒. นางสมพร  เฉวียงวาด                               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

๓. นางเสงี่ยม  ทองมาก                                กรรมการผู้แทนครู

๔. นายบุญมา  ทองอาจ                                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

๕. พระสันติภาพ  ตุฎฐจิตฺโต                           กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

๖. นายบัณฑิต  ทองแท่ง                               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

๗. นางแมน  สืบศรี                                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. นายบุญมา  โลนุช                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. ผู้อํานวยการโรงเรียน นายบุรี  สพานทอง         กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 08:35:07 น.

นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุมดิน

นางเสงี่ยม ทองมาก
นางอุรา เครือเนียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,827
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-144541 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ระพีพรรณ พลราช โทรศัพท์: 0652961911 อีเมล์: rapeepan_poolrat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]