• กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขุมดิน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขุมดิน

๑. นายจิรจิตร  จำปาศรี                               ประธานกรรมการ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

๒. นางสมพร  เฉวียงวาด                               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

๓. นางเสงี่ยม  ทองมาก                                กรรมการผู้แทนครู

๔. นายบุญมา  ทองอาจ                                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

๕. พระสันติภาพ  ตุฎฐจิตฺโต                           กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา

๖. นายบัณฑิต  ทองแท่ง                               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

๗. นางแมน  สืบศรี                                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. นายบุญมา  โลนุช                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. ผู้อํานวยการโรงเรียน นายวิบูลย์  คำทอง         กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 11:50:09 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุมดิน

นายวัชราเมศวร์ พากเพียร
นายกิตติศักดิ์ เสียงหวานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-144541 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร พุทธลา โทรศัพท์: 0985845288 อีเมล์: krujeabpk2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]