โรงเรียนบ้านหนองสะมอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสะมอน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสะมอน

...........................................

1.นายอุไร   เกษเล็ง                                                                                                           ประธานกรรมการ

2.นายเฉวียน  วรรณแก้ว                                                                                                                  กรรมการ

3.นายไสว   วันเพ็ญ                                                                                                          กรรมการ

4.พระสุพจน์  สุเมธโส                                                                                                     กรรมการ

5.นายสุรพล   อินตา                                                                                                          กรรมการ

6.นางสุภาพรรณ   บุญมาก                                                                                              กรรมการ

7.นายจำเริญ   ลิ้นนิยม                                                                                                      กรรมการ

8.นางสมบูรณ์   งามล้วน                                                                                                 กรรมการ

9.นายสุเทพ   ศรีสุข                                                                                                          กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุเทพ ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสะมอน

นางสมบูรณ์ งามล้วน
นางกานต์ชนก ปัญจวิวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสะมอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-660122,089- อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุเทพ ศรีสุข โทรศัพท์: 0898484725 อีเมล์: suthep9163@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]