โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง    อำเภอโขงเจียม   กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่  15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  3

 

ที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายประเสริฐ    ทองคำ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

นายประกอบ   ตะบัน

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นายเพชร   นาจาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนผู้ปกครอง

4

นายประพันธ์   ทองคำ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนครู

5

นางสมปอง   เวียงจันทร์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

6

นายบุญเที่ยง   ริมทอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7

นายทองแดง    แสนโสม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนศิษย์เก่า

8

พระครูปัญญาธรรมปคุณ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

9

นายประกาศ    ทองคำ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

10

นายกำจร   พึ่งพา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายลม    จันสืบ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายไพบูลย์   ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายประเสริฐ   สว่างช่วง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายจิงใจ   อ่อนศรี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นางบังอร  ทีฆกุล

ผู้บริหารโรงเรียน

เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 16:21:29 น.

นางบังอร ทีฆกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังสะแบง

นายอัศวิน ศรคำ
นางพิทักษ์ แสนทวีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,746
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-473020 อีเมล์: School.chu@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิดา บุญหล้า โทรศัพท์: 0831012548 อีเมล์: sunida_ting@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]