ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๑. นายเหรียญชัย ศรีคุณ                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ

๒. นางอารี วรรณโสภา                                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                      กรรมการ

๓. นายธีรพงษ์ ดำมา                                        ผู้แทนข้าราชการการครู                            กรรมการ

๔. นายสุริวงค์ ราชจันทร์                                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                                 กรรมการ

๕. นายคูณ จันทฤทธิ์                                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

๖. นายสุรวุฒิ วิลามาต                                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

๗. นายสมควร ริวงค์                                         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                กรรมการ

๘.นายบัวผัน บุญพบ                                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                กรรมการ

๙. นางยุวดี สมน้อย                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

๑๐. นายบุญเทิง พุทธพิมพ์                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๑. นายประเสริฐ์ พิลาทอง                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๒. นายเถิง สมจิตร                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๓. นางจำปี บุญยืน                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๔. นายวิชัย พั่วแดง                                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๕. นางประภาพร อุณาภาค                              รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการ/เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-27 09:36:13 น.

นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเม็กใหญ่
นางประภาพร อุณาภาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเม็กใหญ่

นางสาววรัญญา เรือนเจริญ
นางวนุสรา ระบกเวีย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,412
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370217 อีเมล์: contact@banmekyai.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยาพร จิตหนักแน่น โทรศัพท์: 0811401096 อีเมล์: a22_lawru@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]