โรงเรียนบ้านคำเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคำเตย

 

นายพงษ์     ขุมเงิน            ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระครูวรดิตถ์    เหมาภรณ์     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายบรรจง   ขุมเงิน               ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเข็มพัน    บุญชู               ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสมาน      ลุนพรม            ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

นางบัวสอน    เพ็งพิมพ์          ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายวันนา      ผาหยาด          ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวทัศนีย์    สีส่วน          ผู้แทนครู

นายนคเรศ    แสนทวีสุข       ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนคเรศ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำเตย

นายสุกันท์ พรสุวรรณ์
นางธิชาพร ใจมนต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,198
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายกษิติ แก้วทน โทรศัพท์: 0870681804 อีเมล์: kasiti1278@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]