โรงเรียนบ้านไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

1.นายวินัย    นามโย                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2.นายสุวิช    เส้นเกษ              รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

3.นายประเวช    บุญใส            กรรมการ

4.นายอดิศร       พุ่มจันทร์        กรรมการ

5.นายคำใบ       สุโภภาค         กรรมการ

6.นางสุทธิดา     ทองตื้อ          กรรมการ

7.พระอาจารย์สกล  สนฺอาจิโต   กรรมการ

8.นายเทพพิทักษ์   สายศร        กรรมการ

9. นางรัศมี  สีหะนันท์               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 10:37:09 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง
นายพิทยา สุยังกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,292
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045409712 อีเมล์: saiubon3@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทยา สุยังกุล โทรศัพท์: 0852042334 อีเมล์: Saiubon3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]