โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

 

นายปัญญา   สิงห์ทอง      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นายวิทยา   โพธิ์ศรี       ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวินัย    โพธิ์ศรี        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายบุญมี  ศรีคราม       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายสำรอง   ไชยโกฎิ    กรรมการผู้แทนชุมชน

นายไสว   แก้วทอง       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสวัสดิ์  ทองพูน      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสง่า  สำเภา          กรรมการผู้แทนครู

นายกรัยพจน์   สุปันนุช   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนิคม ดวงไข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี
นางมนัสนันท์ เดือนแสงรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ศรี

นางสุภาจิต สืบภา
นายสง่า สำเภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,614
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: phosri.ubn3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เข็มทอง จำปาทอง โทรศัพท์: 0892840926 อีเมล์: khem3282@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]