โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านผักหย่า

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ผู้แทนองค์กร

ตำแหน่ง

1

นายสุเวช  จันทร์จิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นายชินกร  ขันคำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการ

3

นายเฉลิม  จันทร์ใหญ่

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

4

นางนิภาพร  ทัดเทียม

ผู้แทนครู

กรรมการ

5

นายเพ็ง  ขันคำ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

6

นายเพียร  สาธิสุข

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7

นายภูธเรศ  ผลสอน

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

8

นายอวน  ผลสอน

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

9

นายรัตน์  พูลงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-26 15:56:24 น.

นางรัศมี สีหะนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผักหย่า

นางปารียา ทวีศักดิ์
นางสาคร แสงสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทินกรณ์ สีแสด โทรศัพท์: 0896269028 อีเมล์: candyda_love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]