โรงเรียนบ้านแก่งกอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแก่งกอก

 

1.นายรส   มัทราช         ประธานกรรมการ  2.นายสมบูรณ์   โพธิ์พิมพ์        กรรมการ                3.นายประสิทธิ์  ดวงไกรแฝง    กรรมการ            4.นางหอมจันทร์    พรมเสมอ    กรรมการ             5.นายอุทิศ   สินเติม      กรรมการ             6.นายพานิช    สมสุข               กรรมการ                7.นายบรรลุ     ประเสริฐ           กรรมการ            8.นายเปรม    ภูวงศ์                 กรรมการ             9.นางกาญจนา    ปรีเปรม     กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสันติ นนท์ศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งกอก

นางพนิดา ดอกดวง
นางสังวาลย์ พันธ์พิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045370107 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพนิดา กริชพิทักษ์เงิน โทรศัพท์: 0913696916 อีเมล์: baankangkok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]