โรงเรียนบ้านโนนกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนกุง

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.       นายคำแดง เทียมทัศน์                        ประธานกรรมการ

2.       นายศรีคุณ มังคละ                                รองประธานกรรมการ (ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

3.       นายระยอง ชมทอง                              กรรมการ         (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

4.       นายวินัย ชื่นใจ                                     กรรมการ         (ผู้แทนผู้ปกครอง)

5.       นายปรีดา เวชสาร                                กรรมการ         (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

6.       นายคำปาง มณีกรรณ์                           กรรมการ          (ผู้แทนศิษย์เก่า)

7.       นายบุญแต่ง หล้าคำ                            กรรมการ         (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

8.       นายเด่นชัย สิมมา                                กรรมการ         (ผู้แทนครู)

9.       นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ                          กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-07 21:04:35 น.

นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนกุง

นางสังวาล ปะมุสะกะ
นายเด่นชัย สิมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862477498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพลอยเพชร ศิริเทพ โทรศัพท์: 0848243629 อีเมล์: ploypet.sirithep@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]