โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

 

                                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
1 นายคูณ   บุญพุฒ ประธานกรรมการ
2 นายประทีป  พิมพ์ทอง กรรมการผู้แทนองค์กรทางศาสนา
3 นายไพบูรณ์  หินขาว กรรมการผู้แทนศิษ์เก่า
4 นายคงคา  หงษ์ลอย กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน
5 นายสอน  คูณภาค กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายบรรยงค์  สืบบุญ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ึ7 นายกัญญา  จุลลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายพูนศักดิ์  พูลดี กรรมการผู้แทนครู
9 นายณรงค์ศักดิ์  แดงสุข กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยน้ำใส

นางนุจารินทร์ ชินโชติ
นางรัชนีกร สินทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,519
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ หล้าเนตร โทรศัพท์: 0618145909 อีเมล์: mintra2210@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]