โรงเรียนบ้านโนนจิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนจิก

 

                                                                           ทะเบียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

วันแต่งตั้ง        วันที่  15  สิงหาคม  2555 ถึง  18 มีนาคม  2559

 

ที่

ชื่อ -  สกุล

ผู้แทน

ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ

1

นายอุดมศิลป์  เชื้อโชติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นางหนูสิน  ฝางคำ

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการ

3

นางสดใส แก้วโชติ

ผู้แทนครู

กรรมการ

4

นายสมพงษ์  สาปัดสี

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

5

นายวิไล  จำปาศรี

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

6

นางมะลิ  สุขุมธรรมพินิจ

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

7

หลวงปู่คาน โชติปุนโย

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

8

นายอรุณ  เจริญดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9

นายบรรณเพ็ญ  เครือประสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ลงนามแต่งตั้ง  นายถาวร  คูณิรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

                                                                         

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

                                                               

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

                                                                       

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

                                                                         

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

                                                                        

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:27:54 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวธนภร ตุ้มบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนจิก

นางสดใส แก้วโชติ
นางสาวสุลาวรรณ สุวรรณภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959592 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสดใส แก้วโชติ โทรศัพท์: 0619291129 อีเมล์: sodsai_2508@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]