คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนากระแซงศึกษา

 

1 นายทองจันทร์ วงษ์เสถียร ประธานกรรมการ
2 นางกาญจนา สากุลา กรรมการ
3 นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์ กรรมการ
4 นายบุญเลื่อน ศรีทอง กรรมการ
5 นายพงษ์ศักดิ์ สากุลา กรรมการ
6 นายประวัติ ปุนประวัติ กรรมการ
7 นายสมาน คนตรง กรรมการ
8 นายพีรพล บุดสีนนท์ กรรมการ
9 นายวิจิตร ชุบคำ กรรมการ
10 นายคำมั่น สังฆะสี กรรมการ
11 นายพีระศักดิ์ เกลื้อกล่อม กรรมการ
12 นายพงษ์ศักดิ์ ปุณประวัติ กรรมการ
13 นางดวงพร ใจภักดี กรรมการ
14 นายที นวลจันทร์ กรรมการ
15 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว กรรมการ/เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นากระแซงศึกษา

นางสาวฬุจินันท์ พงษ์นา
นางสาวยุวภา เหลากลมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,678
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]