โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

 

          1. นายประภาส อาจญาทา         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

          2. นายชมภู      แสงเดือน            ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

          3. นายสุรินทร์ โพธิ์งาม               ผู้แทนครู                                           กรรมการ

          4. นายบุญศรี เวฬุวนารักษ์         ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

          5. นางจันที คำย้าว                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

          6. นายณัฐวุฒิ วงษ์สว่าง            ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

          7. นายจำรัส นักบุญ                   ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศาสนา   กรรมการ

          8. นายเล็ก ทองน้อย                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ

          9. นายนิติ ในพรม                       ผู้อำนวยการโรงเรียน                           กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-14 11:57:36 น.

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

นางสาวสุรางค์ มีจอม
นางประพัทษร ทองใบสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045738636 อีเมล์: kammaed2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมัย ในจิตร โทรศัพท์: 0862470099 อีเมล์: smn140316@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]