คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม

 

1. นายบุญชวน  สวัสดิ์รักษ์                ประธานกรรมการ

2. นายธงชัย  ตะนัง                           กรรมการ

3. นางอรชร   จุลละนันทน์                  กรรมการ

4. นายนาวิน    ลาภทวี                       กรรมการ

5. นายเติม   พรมมาเขียว                    กรรมการ

6.  นางทิพวัลย์   นิลาทะวง                 กรรมการ

7.  นางห่อนคำ   ลาภสนอง                 กรรมการ

8. นางนงลักษณ์    ภูมิลำเนา               กรรมการ

9. นายคนอง     สวัสดิรักษ์      กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-11 22:44:45 น.

นายคนอง สวัสดิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโพนงาม

นางอรชร จุลละนันทน์
นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

924
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 0981058964 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ์ โทรศัพท์: 0895699080 อีเมล์: benjawan1038@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]