คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   อ. คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

 

1.  นายธรรมศาสตร์  คะณาเนปะ                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 ประธานกรรมการ

2.  นายลีลวัฒน์  ชมภูพื้น                                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

3.  นางมุกดา  คลังทอง                                          ผู้แทนองค์กรชุมชน                                      กรรมการ

4.  นางคำปลิว  ชัยฉลอง                                        ผู้แทนผู้ปกครอง                                           กรรมการ

5.  นายวีระศักดิ์  หิรัญคำ                                        ผู้แทนครู                                                        กรรมการ

6.  นายชูศิลป์  รามเกียรติ                                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                               กรรมการ

7.  นายชัยชาญ  อ้อนอุบล                                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 กรรมการ

8.  พระอธิการสุรศักดิ์  โสภณปัญโญ                       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                       กรรมการ

9.  นายวานิส  เพียนอก                                           ผู้อำนวยการโรงเรียน                                    กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                                         

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 14:34:46 น.

นายวานิส เพียนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยา

นางสมมุ่ง นาสมตรึก
นายวีระศักดิ์ หิรัญคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

958
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 0872464086 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สมกลิ่น ชินรัตน์ โทรศัพท์: 0885959271 อีเมล์: somklinchinnarat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]