โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   อ. คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ

 

1.  นายธิติ  ศิริคุณ                                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 ประธานกรรมการ

2.  นายอุทิศ  จอมศรีกระยอม                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      กรรมการ

3.  นายปรีชา  ศรีษาพุทธ                                ผู้แทนองค์กรชุมชน                                        กรรมการ

4.  นางมัจฉา  ชุ่มตรีนอก                                ผู้แทนผู้ปกครอง                                           กรรมการ

5.  นางศิริพร  เนาวะเศษ                                 ผู้แทนครู                                                            กรรมการ

6.  นายประเสริฐ ทันรังกา                              ผู้แทนศิษย์เก่า                                                   กรรมการ

7.  นายอดุลย์  สวนดี                                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              กรรมการ

8.  พระครูพุทธิ  ธมฺมนาถ                                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                 กรรมการ

9.  นายประสงค์  พลทะจักร                            ผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                                              

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวานิส เพียนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยา
นางรัชนี สุดสีชัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยา

นางกาญจนา เมตตา
นางศิริพร เนาวะเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โทรศัพท์: 0872464086 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมกลิ่น ชินรัตน์ โทรศัพท์: 0885959271 อีเมล์: chinnarat_rin@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ