โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด

      ตำบลไม้กลอน  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

 

1

นายสวรรค์  โล่ห์คำ

ประธานกรรมการ

2

นายเกียรติศักดิ์  ลาดบาศรี

กรรมการผู้แทนครู

3

นางสงกรานต์  ฟ้าคุ้ม

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4

นางอรุณ  ชาวดร

กรรมการผู้แทนศิษฐ์เก่า

5

นางสุภาพร  โสมรักษ์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

6

นายสมควร  รัตนศรี

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7

นายวรรณรบ  คำภา

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

นายคำบัง  โล่ห์คำ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9

นายปรีชา  สิงห์โท

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-19 15:15:29 น.

นายปรีชา สิงห์โท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทุ่งดอนชาด

นายเกียรติศักดิ์ ลาดบาศรี
นายปรเมศร์ มีศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,961
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0165@amnat-ed.go.th ,nt@nontoong.net
เว็บมาสเตอร์:: นายกุศล ศรีบูรณ์ โทรศัพท์: 0913420982 อีเมล์: kknuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]