ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

 

               1.  นายญาณ     อินลี                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

               2.  นายบัณฑิต     สิงห์ชา              ผู้แทนครู

               3.  นายจำนงค์     ยิ่งยง                ผู้แทนผู้ปกครอง

               4.  นายสมนึก     วรรณโสภา           ผู้แทนศิษย์เก่า

               5.  นายคันถัก     โคกโพธิ์              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               6.  นางรัชนิดา     ปาตาสี              ผู้แทนองค์กรชุมชน

               7.  พระอธิการศรีจันทร์   อธิจิตฺโต      ผู้แทนองค์กรศาสนา

               ๘.  นายสมัย     ภักดี                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

               ๙. นางวิจิตรา     รักพรม             กรรมการและเลขนุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 10:45:58 น.

นางวิจิตรา ทัพซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงโคกกลาง

นางสาวบุษบาไพร กีฬา
นายบัณฑิต สิงห์ชา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,796
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520010 อีเมล์: amnat0167@amnat-ed.go.th ,Sukanya_JAMEAW@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จตุพร สุขกันยา โทรศัพท์: 0856823213 อีเมล์: sukanya_jameaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]