โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               จำนวนคณะกรรมการ             ทั้งหมด   9   คน

1. นายบุญกว้าง   จารุศิลป์                                       ประธานกรรมการ

2. นายธงชัย   จันทรเสนา                                        กรรมการผู้แทนครู

3. นายมนต์รัก   สีน้ำเงิน                                           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4. นายมิตร    โทนุวงศ์                                              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

5. นายทองหล่อ   พรมรักษ์                                      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

6. นางลิ่มรัตน์   หลักศรี                                            กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง

7. นายสมเพท   จำปาเนตร                                     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. นายสุบรรณ   ไชยรักษ์                                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่        กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-14 14:47:45 น.

นายสมภาส ศีลาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่

นางกาบมณี ผดุงไสย์
นางเพ็ญสุดา แสวงผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-461969 อีเมล์: amnat0183@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป.อำนาจเจริญ โทรศัพท์: 37010183 อีเมล์: amnat0183@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]