โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

 

๑.  ร.อ.วิมล  บรรจง                         ประธาน กรรมการ        

๒.  นายทวี  คนขยัน                         กรรมการ         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.  นายนิพนธ์  คนขยัน                     กรรมการ         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔.  นายคำพันธ์  คำภูมี                      กรรมการ         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๕.  นายอุเทน  สุดาทิพย์                  กรรมการ         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๖.  นายประหยัด  แรงสู้                     กรรมการ         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๗.  นายประดิษฐ์  เรืองริวงค์             กรรมการ         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๘.  นายเสริม  เยาวนันท์                   กรรมการ         ผู้แทนองค์กรชุมชน

๙.  นายนุกูล  มาตยาคูณ                  กรรมการ         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐.  นายอำนาจ  ศรีพุทธา               กรรมการ         ผู้แทนผู้ปกครอง

๑๑.  นายวิชัย  สมภักดี                     กรรมการ         ผู้แทนศิษย์เก่า

๑๒.  พระครูอุดม  ศีลวัฒน์                 กรรมการ         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

๑๓.  พระคำภา  อธิปุญโญ                กรรมการ         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

๑๔.  นายธีรพงษ์  นิลเนตร               กรรมการ         ผู้แทนครู

๑๕.  นายอุทาน  บุญเลิศ                 กรรมการ/เลขาฯ ผู้แทนครู

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิชัย โนนทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น

นายกิตติศักดิ์ สังข์ชาตรี
นางสาววิภา จตุโมง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: nongpakwan@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]