ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง  (2560-2564)

1. นายเฉลิม  มีสุข                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             ประธานการมการสถานศึกษาฯ

2. นางรำไพ  มัธปานัง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

3.  พระครูอมร  ปวโรภาส           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                  กรรมการ

4.  นายเส็ง  แสงคำ                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

5.  นายวิลัย  นามสนธ์               ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

6.  นางสาวมณีรัตน์  ปองดี        ผู้แทนศิษย์เก่า                                          กรรมการ

7.  นางประไพ  สีสังข์                ผู้แทนผู้ปกครอง                                        กรรมการ

8. นายประมวล  บุญเทพ           ผู้แทนครู                                                    กรรมการ

9. นายอุบล  ลิ้่มสุวรรณ              ผู้บริหารสถานศึกษา                                  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-22 07:47:32 น.

นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินตั้งโคกก่อง

นายธีระพงษ์ มายุรส
นายประมวล บุญเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,798
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260260 อีเมล์: hth.2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ เสนไสย โทรศัพท์: 0897106252 อีเมล์: htk.2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]