โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง

 

  1. นายบุญมี  พร้อมพรั่ง           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      ประธานกรรมการ
  2. นายทองปั่น  จันโยธา         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ
  3. นายจำนง  ราศรี                  ผู้แทนองค์กรศาสนา                           กรรมการ
  4. นายหัด  เทียบสิงห์             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ
  5. นายมานิต  ศรเสนา              ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ
  6. นายชัยพร  ศาลาแดง           ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรกมาร
  7. นายถนอม  ทองสมบูรณ์      ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ
  8. นายไพศาล  ใหม่คามิ           ผู้แทนข้าราชการครู                            กรรมการ
  9. นายแดนชัย  คำมีภักดี          ผู้บริหารสถานศึกษา                           กรรมการและเลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:31:55 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวกณกพชร เรืองกรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทางพาดหนองแวงโอง

นายศุภกร คุ้มคง
นางสุมิตรา ศรีบุดดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,098
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260227 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญจน์ณิชา ศรีมา โทรศัพท์: 08-3541-5569 อีเมล์: nichaa.ging@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]