โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกองศรี  คำเถาว์                              ประธานกรรมการ

พระครูสุภัทรสารกิจ                              กรรมการที่เป็นตัวแทนพระภิกษุสงฆ์

นายสังคม  กล่ำสี                                  กรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรชุมชน

นายชินวัฒน์  รักธรรม                          กรรมการที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่า

นายสวัสดิ์  รัญระนา                             กรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเมฆ   สุหรา                                  กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ปกครอง

นายโชควัฒนา  บุญสิทธิ์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสวาท  ไชยมา                             กรรมการที่ปรึกษา

นายงลำดวน  ภูคำศักดิ์                     กรรมการที่ปรึกษา

นางพนม   แสนเสริม                        กรรมการที่ปรึกษา

นายนิพนธ์   ประสีระเก                        กรรมการที่เป็นตัวแทนครู

นายทองนาค   สอนคำดี                      กรรมการที่ปรึกษา

นายเบญจมาศ  แก้ววิศิษฎ์                     กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-22 09:02:11 น.

นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร

นายณัฐธนัน คณาทรัพย์นุกูล
นางสุจรรยา สิมมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์ โทรศัพท์: 043210097 อีเมล์: dumdumlaalaa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]