โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

 

 

 

๑.

นายยงยุทธ  พนาสวัสดิ์วงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

๒.

นางสาวปาลิดา  สุวิทยะศิริ

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

๓.

นางอุไรวรรณ  กองสีหา

ผู้แทนครู

กรรมการ

๔.

นางสาวธนพร  มกรานุรักษ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

๕.

นายดาวเรือง  หากันได้

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

๖.

นางสาวอาริสา  ท่อแก้ว

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

๗.

พระครูธีรธรรม  คุณาภรณ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

๘.

พระมหาจันทร์หอม  ชิตเมธี

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

๙.

นางไอลดา  สุขบัญชา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๐.

ดร.บัญชา  สามทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๑.

นางกันยาวีร์  ตรีวัฒน์สุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๒.

นางนยนา  ธนศรีวนิชชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๓.

นางอาลัย  รอดชมภู

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๔.

นางอรพรรณ  วณิชวรนันท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๕.

นายประครอง  พันธุ์พรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:35:23 น.

ไม่พบข้อมูล
นายพยัคฆพล รอดชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายชูเวศ ศิริเขตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นางพชรพร ทาปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายสุชาติ เข็มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี

นางธิชานันท์ แสงเสน
นางสุพัตรา ธุระพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิ แก้วรอด โทรศัพท์: 0817089477 อีเมล์: kawrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]