โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

1.  นายประชุด  สิงห์เวียง  ประธานกรรมการสถานศึกษา

2.  นายจำปี  วงบำหราบ

3.  นายธีรวัฒน์  จิระเลิศฐานนท์

4. นายวีระพจน์  เกตุแก้ว

5. นายศุภโชค  คุ้มสวน

6.นางมัสลิน  ปักกะทานัง

7.นางนิสานาฏ  ซ้ายหนองขาม

8.นายโอฐ  ทองพูล

9.นายจันทมร  ทองอัญชา

10.นายราชประชา  ลิตละคร

11.นายเสงี่ยม  มักน้อย

12. นายมงคล  อินเสนหา

13.นายรปรีชา  เกตุแก้ว

14.นางดอกจันทร์  ศรียะ

15.นางสิริสมถวิล  สิทธิสอน

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-04 22:03:07 น.

นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางสาวสุวิมล มาลา
นายขันชัย กรวดงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,139
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 081-0542368 อีเมล์: nonsawan@loei2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายขันชัย กรวดงาม โทรศัพท์: 0878615629 อีเมล์: k.chainon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]