คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

 

                       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายเกรียงศักดิ์  ตันเจริญ

ประธานกรรมการสถานศึกษา

2

นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษ์ไพบูลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นางขนิษฐา  สิงห์ทองลา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นายสนั่น  เจียร์คุปต์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นางสาวฐิตารี  เศียรเจริญพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายพงษ์นรินทร์  ปรั่งพงษ์พันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายกุลวัชร ฟองชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

ด.ต.ทวีศักดิ์  จันทิหล้า

ตัวแทนผู้ปกครอง

9

นางสาวบรรจง  ประสงค์ 

ผู้แทนครู

10

นางสาวนัยน์ปพร  ภูใบ

ผู้แทนศิษย์เก่า

11

นางวิรัตน์ พิมที

ผู้แทนองค์กรชุมชน

12

นายประหยัด ยนตะพันธ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13

พระอธิการมนตรี  คณโสภโณ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

14

พระมนฑน์จิตต์เกษม  ธมมฺธโร

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

15

นายกมล  เสนานุช

เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-26 09:24:18 น.

นายกมล เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวเอมจิตร สมสืบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา

นางบุษบา วรรณปะเก
นางพัชราพรรณ สมุทรโคตาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,575
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพงศ์ ประทุมทอง โทรศัพท์: 0804405047 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]