โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

 

1.  นายสุุพล        พิมพ์ทอง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ
2.  นายสุพล        แพนพา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ
3.  นายสมทรง    สาระบุตร                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                    กรรมการ
4.  นายคำผาย    แพนพา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการ
5.  นายไสว        ดวงเพียอ้ม               ผู้ทรวคุณวุฒิ                                                     กรรมการ
6.  นายพินิจ       บุญนะที                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ
7. นายสุพจน์      ชินกร                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                    กรรมการ
8.นายบุดดา       มาตรสงคราม           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   กรรมการ
9.นายทรวศักดิ์   ปัดทุม                     ผู้แทนศิษย์เก่า                                                 กรรมการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-01 10:34:40 น.

นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกลอยหนองยาง

นางอัมพร ศรีสมภาร
นายมาณพ กัลยาสนธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,988
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]