โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

 

1

นายเหรียญ  ปะวันทะกัง

ประธานคณะะกรรมการ

2

พระครูประภัทร  ธรรมวินิฐ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3

นายสุพจน์  หลามเทียม

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4

นายเคน  อุตรัตน์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

5

นายทองลา  เทียบข่วง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายอำคา  ปะวะถี

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

7

นางสนอง  ปะวะโก

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

8

นายบุญถม  คำพิพจน์

กรรมการผู้แทนครู

9

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

นางสาวเพชรนภา จันทรสูรย์
นางเพ็ญศรี จันมาศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,244
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0045 อีเมล์: kheeleg109@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญถม คำพิพจน์ โทรศัพท์: 0652736401 อีเมล์: techno-52@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]