• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

 

                              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ ตามประกาศ สพป.รอ. 2 ประกาศ ณ วันที่ 21  สิงหาคม  2560

ที่

ชื่อ  สกุล

ปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่ง

1

นายศุภโชค  เสน่หา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นายวิโรจน์  โอฆะพนม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3

นางสำราญ  ราชเสน

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

4

นายสมศักดิ์  ทองโพธิ์ใหญ่

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

5

นางธิดานุช  บุตรโท

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

6

นางทองสุข  แสนสีสม

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7

นายดิเรก  ไชยแสง

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

8

นางสุกานดา  บุญเต็ม

ผู้แทนครู

กรรมการ

9

นายจีรพงษ์  วงษ์สามารถ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 11:42:22 น.

นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ใหญ่

นายธรรมนูญ สุขประเสริฐ
นางมยุรี มุณีชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,343
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ทองยศ เพ็งวิชัย โทรศัพท์: 0872161276 อีเมล์: thongyos-p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]