โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

 

1. นายคำดี  มูลศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

2. นายสมพงษ์  การเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ

3. นายณรงค์  คำเสนาะ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

4. พระครูวรจิตตานุรักษ์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ

5. นางลำพันธุ์  กุมกี  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ

6. นายทองสุข  สุริกัลป์  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

7. นางนนทิยา  โคตะนนท์  ผู้แทนครู  กรรมการ

8. นายอภิชาติ  วังเหนือ  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ

9. นายชาญชัย  ตัณฑสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-19 10:44:46 น.

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองเหนือวิทยาคม

นายบุญเรือง สีลาพันธ์
นางจินดารัตน์ หนองเสนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,217
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-815802 อีเมล์: mnwittayakom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ สอนคำหาญ โทรศัพท์: 0645659695 อีเมล์: pissanu.f5995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]