โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

 

1.นางปาจรีย์  นามศรี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                              ประธานกรรมการ

2.นายยุทธศาสตร์  ภูวิชัย                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                              รองประธานกรรมการ

3.นางละไม  ฤชาาบุตร                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                                         กรรมการ

4.นายวีระชัย  เบ็ญจมาศ                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                     กรรมการ

5.นายบุญเลิศ  พระโคตร                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 กรรมการ

6.นายยอดชาย  ดีมั่น                       ผู้แทนศิษย์เก่า                                                            กรรมการ

7.พระศุกลวัฒน์  ฐิตวฒฑโน          ผู้แทนพระภิกษุและตัวแทนองค์กรศาสนา                       กรรมการ

8.นางทิพวรรณ  จันดา                     ผู้แทนครู                                                                     กรรมการ

9.นายประกาย  ภูขมัง                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                    กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นางทิพวรรณ จันดา
นางพรทิพย์ รัตนสุริยกรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,840
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐธำรงค์กุล เพ็งพันธ์ โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]