โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

 

1.นางปาจรีย์  นามศรี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                              ประธานกรรมการ

2.นายยุทธศษสตร์  ภูวิชัย                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                              รองประธานกรรมการ

3.นางละไม  ฤชาาบุตร                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                                         กรรมการ

4.นายวีระชัย  เบ็ญจมสศ                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                     กรรมการ

5.นายบุญเลิศ  พระโคตร                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 กรรมการ

6.นายยอดชาย  ดีมั่น                       ผู้แทนศิษย์เก่า                                                            กรรมการ

7.พระศุกลวัฒน์  ฐิตวฒฆฑโน          ผู้แทนพระภิกษุและตัวแทนองค์กรศาสนา                       กรรมการ

8.นางทิพวรรณ  จันดา                     ผู้แทนครู                                                                     กรรมการ

9.นายประกาย  ภูขมัง                      ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                    กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-12 07:26:54 น.

นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นางอัมพร ประทุมชาติ
นางสาวนงค์นุช นาพรมเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,224
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์ โทรศัพท์: 0819261857 อีเมล์: comp1teacher@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]