โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

 

1. นายอนันต์    ผลสว่าง               ผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธาน

2. นายทองอ่อน   หนองโสดา      ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

3. พระมหาอุทัย    วชิรเมธี            ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ

4. นางทา        วิถี                         ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ

5. นายอำนวย   แพงทิพย์              ผู้แทนครู  กรรมการ

6. นายถาวร    นาสมจิตร               ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

7. นายวรรณ์ชัย   สารุ                   ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ

8. นายนิยม  โยหาสิทธิ์               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

9 นายกนก  ยนต์ชัย                     ผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ
        

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-23 13:54:28 น.

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้วเสด็จพิทยาคม

นายธวัชชัย มูลเหลา
นางอัญวิษา มุละนันทน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-019868 อีเมล์: ksp_2555@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสกสรร เรืองเดช โทรศัพท์: 0610219219 อีเมล์: seksan.rua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]