โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

 

 

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายทรงชัย    ราชวัตร

ประธานกรรมการสถานศึกษา

2

นายประหัส    มันตะ

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางศรีมลฑา    ไชยยงค์

กรรมการผู้แทนครู

4

นายสมพงษ์    บาคำ

กรรมการผู้แทนชุมชน

5

นายบรรลือศักดิ์    นิตชิน

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นางสถิตย์    อรรคศรีวร

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระครูพนมปรีชากร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

พระมหาเสรี    พุทธิวํโส

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9

นายสงบ    จันทนะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นางผ่องศรี    ป้องชายชม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายประสิทธิ์    พรหมอารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นางจงจิต    พรหมอารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นางลำทูล    คำลุน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นางอนงค์    สารสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายพลชัย   สุขคณา

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-12-27 13:55:02 น.

นายพลชัย สุขคณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
นายอรินทร์ ใจแน่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

นายณัฐวุฒิ สุผาวัน
นางศรีสุดา คำลุน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โทรศัพท์: 0-4254-0704 อีเมล์: huabung56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิวรรณ นามลือชัย โทรศัพท์: 0996366516 อีเมล์: hbtsc2014@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]