โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

 

 

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายทรงชัย    ราชวัตร

ประธานกรรมการสถานศึกษา

2

นายประหัส    มันตะ

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางศรีมลฑา    ไชยยงค์

กรรมการผู้แทนครู

4

นายสมพงษ์    บาคำ

กรรมการผู้แทนชุมชน

5

นายบรรลือศักดิ์    นิตชิน

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นางสถิตย์    อรรคศรีวร

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระครูพนมปรีชากร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

พระมหาเสรี    พุทธิวํโส

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9

นายสงบ    จันทนะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นางผ่องศรี    ป้องชายชม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายประสิทธิ์    พรหมอารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นางจงจิต    พรหมอารักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นางลำทูล    คำลุน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นางอนงค์    สารสิทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายพลชัย   สุขคณา

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพลชัย สุขคณา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
นางดวงใจ ปรัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)

นางจันทร์ประภา สุมนารถ
นายไพรวัลย์ คำลุน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) โทรศัพท์: 0-4254-0704 อีเมล์: huabung56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจันทสิน สุนนท์ชัย โทรศัพท์: 0849576819 อีเมล์: j.sunonchai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ