โรงเรียนคำบกวิทยาคาร


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำบกวิทยาคาร

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

                                                                                                                   ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์  นระทัด                 ประธานกรรมการ

                                                                   นายภาธร  สลางสิงห์                  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น     

                                                                    นายโกม  ปากหวาน                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                    นายสูง  ปากหวาน                     ผู้แทนองค์กรชุมชน

                                                                   นายกิตติพงษ์  สลางสิงห์            ผู้แทนผู้ปกครอง

                                                                  นายสำเนียง  ห้วยทราย               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                                                                 นายจรูญศักดิ์  เบญมาตย์             ผู้แทนศิษย์เก่า

                                                                นายนิพิฐพนธ์  สลางสิงห์               ผู้แทนครู

                                                               นายคนิม  เบญมาตย์                     กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายคนิม เบญมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำบกวิทยาคาร

นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์
นายสถิตย์ จันทร์เกษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำบกวิทยาคาร โทรศัพท์: 042663070 อีเมล์: KBW2530.hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุธนา ผิวขำ โทรศัพท์: 0896184036 อีเมล์: thana-52@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ