โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำบกวิทยาคาร

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

                                                                                                                   นายพอน  สลางสิงห์                ประธานกรรมการ

                                                                   นายสูง  ปากหวาน                   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                                                                    นายค้าย  สลางสิงห์                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                    นายภาธร  สลางสิงห์               กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น

                                                                    นายเหมือน  เบญมาตย์           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

                                                                    พันโท สหชัจจ์ จิรโชติรังสรรค์  สลางสิงห์  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                                                                    นายสำเนียง  ห้วยทราย         กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

                                                                     นายยุธนา   ผิวขำ                  กรรมการผู้แทนครู

                                                                     นายคนิม     เบญมาตย์           กรรมการและเลขานุการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-28 12:04:04 น.

นายธวัช สุขบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำบกวิทยาคาร

นางรัชฎา ห้วยทราย
นางสุวารี อาจวิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042663070 อีเมล์: KBW2530.hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุธนา ผิวขำ โทรศัพท์: 0896184036 อีเมล์: thana-52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]