โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา

 

1.             นายไกรสร  ใจมา                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ประธานกรรมการ

2.             นายศรีทน  หน่อคำ                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

3.             พระครูโสภณบุญวัตร(พรหมพิจารณ์)            ผู้แทนองค์กรศาสนา                             กรรมการ

4.             นางธัญลักษณ์  สุนันต๊ะ                                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

5.             นายมนตรี  กิติรัตน์                                             ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

6.             นางสาวนิตยา  หน่อคำ                                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ

7.             นางสมศรี  ไชยนวน                                          ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ

8.             นางเยาวภัทร ประมวล                                       ผู้แทนครู                                                 กรรมการ

9.             นายประวัติ  ผันผาย                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน         กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-09 18:38:21 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพเสด็จวิทยา

นางสาวขวัญชีวา ฟูชื่น
นางสาวสุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,819
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์: 052 – 081961 อีเมล์: thepsadetwitthaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ใจ ปัญญาทอง โทรศัพท์: 0620234554 อีเมล์: pinky_punk_pj@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]