คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารภีพิทยาคม

 

1. นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายปิติ ดัชนีย์ ผู้แทนผู้ปกครอง
3. ว่าที่ร.ต.ธนพล พัฒนผล ผู้แทนครู
4. นายวิโรจน์ ลาปัน ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายศรีบุตร หน่อปัน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางหฤทัย พลารักษ์ ผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูสาธร กิจโกศล ผู้แทนองค์กรศาสนา
8. พระปลัดธนวัฒน์ อภิวัณโณ ผู้แทนองค์กรศาสนา
9. นายรักษ์ ติยานัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. พล.ต.ต.สนาม คงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางกัลยาณี ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายโกวิท จิวหานัง ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายบัณฑิต ลุงต๋า ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:01 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นางเย็นตา อมตวณิชกุล
นายสุรศักดิ์ ด้วงมูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

28,995
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Pariya boontan โทรศัพท์: 0898516006 อีเมล์: Pariya2505@hotmail
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]