โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

 

1.  พระครูวินิจสุภาจาร                                                           ประธานกรรมการ

2.  นายบุญเลิศ         โปธิตา                                                 รองประธานกรรมการ

3.  นายอดุลย์            อินก้อนวงค์                                          กรรมการ

4.  นายเจริญ             ปัญญาจันทร์                                       กรรมการ

5.  นายวันชัย            ธรรมศรี                                                 กรรมการ

6.  นายมานิตย์          เตชะฟอง                                              กรรมการ

7.  พระครูวิบูลพัฒนานุยุต                                                       กรรมการ

8.  นายสว่าง             แปงหลวง                                             กรรมการ

9.  นายนันทศักดิ์      นันทชัย                                                 กรรมการ

10. นายสุพจน์          โพธิเสาร์                                                กรรมการ

11. นายประเสริฐ      ตันคำ                                                    กรรมการ

12. นายสุรเดช         ช่อทิพย์ปาริฉัตร                                    กรรมการ

13. นายธีระวัช          นามสองวงค์                                         กรรมการ

14. นายจำรัส            เกิดมงคล                                             กรรมการ

15. นายสาคร            สมหนุน                                              กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:27:23 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเทียม วันมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย

นายชาญชัย ไพยารมณ์
นางนิตยา ไชยอามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,845
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]