โรงเรียนป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
คำสั่งปี2561
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนป่าซาง

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559

1.       นางสาวนภารัตน์   

ปันทะนา  

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.       นายวุฒิชัย 

วิชัยคำ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.       นายจตุกร 

ตาน้อย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.       คุณไชยพร 

ฟูวงศ์สิทธิ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.       ร ต ท ศาสตราวุธ         

   พงศ์อัมพรนนท์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.       นายกำจร 

ตันติวรานุรักษ์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.       นายปกรณ์ 

ยาวิละ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.       นายบุญส่ง 

วังธิยอง

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

9.       นายสุพจน์ 

ปันสุรัตน์ 

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.   นายจรูญ 

จีนบุญมี

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

11.   นายบรรจบ 

โพธิพฤกษ์ 

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

12.   พระครูไพศาลปริยัติกิจ 

 

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ 

13.   พระครูใบฎิกาสีหราช 

 สิริปุญโญ 

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ 

14.   นางอัมพวัน 

ศรีวิชัย 

กรรมการผู้แทนครู 

15.   นายประชากร    

เขื่อนปัญญา 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-02 15:34:33 น.

นายประชากร เขื่อนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง

นางฉายกุศล แสนสิงห์
นางสุพัตรา วรรณมะกอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,390
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: npnuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]