โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่วะวิทยา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่วะวิทยา

1. นายบุญวงศ์  ศรีภักดี                 ประธานฯ

2. พระครูสิริพัฒนพิสาร                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3. นายกฤษดา    ปัญญาเสน         ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นางณัฐสุดา    สุวรรณภักดี         ผู้แทนผู้ปกครอง

5. นางสาวสุมาลี   เกียล่น              ผู้แทนองค์กรชุมชน

6. นายบุญกิ่ง   ศิริธางกุล               ผู้แทนองค์ท้องถิ่น

7. นายอมรพรรณ  โปธิวงศ์             ผู้แทนศิษย์เก่า

8. นางเบญจนันท์  สืบสุยะ                ผู้แทนครู

9. นายเสกสรรค์  พิทักษ์ทา            กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-09 19:22:58 น.

นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่วะวิทยา

นางเบญจนันท์ สืบสุยะ
นางสาวพัชรี สิทธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,185
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]